Jak przebiegają demonstracje negujące Lex TVN?

Jak przebiegają demonstracje negujące Lex TVN?

Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, którą uchwalono przez Sejm spotkała się z zasadniczym oburzeniem. Na ulicę kilku miast w Polsce wyruszyło sporo osób w ramach sprzeciwu. Rzeszów, Łódź, Zakopane oraz Poznań to miasta, w których miały miejsce manifestacje. Protestujący uważają, iż Lex TVN jest uderzeniem na stację TVN oraz zmniejszeniem wolności słowa. Po zaakceptowaniu tej ustawy, podmioty, które wliczają się do Europejskiego Obszaru Gospodarczego utracą większość udziałów w polskich mediach. Twierdzi się, że sprawa połączona z Lex TVN powaśniła polską scenę polityczną i przyniosła cały szereg nieporozumień. Zasady opisane w nowej wersji owego projektu przez wielu polityków zostały określone jako mało korzystne. Według ich opinii odrzucenie koncesji absolutnie nie posiada jakiejkolwiek podstawy prawnej i jest zagrożeniem dla rynku medialnego. Gigantyczny szum medialny roznieciły słowa wypowiedziane przez prezydenta w czasie obchodów święta Wojska Polskiego. Według dziennikarzy istnieje cień szansy na to, żeby prezydent Andrzej Duda zawetował projekt ustawy.